Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

 

TRISPORT HAVEL s.r.o.

IČ: 25217666

DIČ: CZ25217666

se sídlem Plzeň, Barvínkova 1, PSČ 32600,

společnost TRISPORT HAVEL s.r.o. je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni,

oddíl C, vložka 9541

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Já, níže podepsaný ...................................................(jméno a příjmení), bytem ...................................... ................................................................... (adresa Objednatele), oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo uzavřené na základě objednávky č. .................................. (doplnit číslo objednávky) ze dne ................................................... (doplnit datum odeslání objednávky), jejímž předmětem bylo provedení Díla ...................................... (doplnit specifikaci díla dle objednávky).

 

V ................................. (doplnit místo odeslání) dne .....................(doplnit datum odeslání)

 

 

..............................................................................

(Doplnit jméno, příjmení a vlastnoruční podpis)